Rozdział 8. Zarządzanie ochotnikami

Spis treści

Najlepsze wykorzystywanie ochotników
Delegacja
Wyraźnie odróżniaj prośby od wyznaczania
Pilnuj swojego delegata
Zwracaj uwagę kto jest zainteresowany
Pochwały i krytyka
Zapobiegaj terytorializmowi
Współczynnik automatyzacji
Automatyczne testowanie
Traktuj każdego użytkownika jako potencjalnego ochotnika
Rozdzielaj zarówno zadania techniczne jak i kierownicze
Menedżer łatek
Menedżer tłumaczeń
Menedżer dokumentacji
Menedżer zgłoszeń
Menedżer FAQ
Przekazywanie obowiązków
Prawo zapisu
Przyznawanie prawa zapisu
Odbierania prawa zapisu
Częściowe prawo zapisu
Niewykorzystywane prawo zapisu
Unikaj tajemnic
Uznanie zasług
Rozwidlenia
Obchodzenie się z rozwidleniami
Inicjowanie rozwidlenia

Osiąganie konsensu co do potrzeb projektu oraz doprowadzanie do wspólnej pracy nad ich zaspokajaniem wymaga więcej niż tylko świetnej atmosfery i braku oczywistej dysfunkcji. Wymaga to jednej lub kilku osób świadomie zarządzających wszystkimi zaangażowanymi ludźmi. Zarządzanie ochotnikami nie jest może technicznym rzemiosłem w takim sensie jak programowanie komputera, ale jest rzemiosłem w tym sensie, że można je ulepszać przez naukę i praktykę.

Ten rozdział jest zbiorem specyficznych technik zarządzania ochotnikami. Czerpie on, zapewne mocniej niż poprzednie rozdziały, z doświadczeń projektu Subversion jako studium przypadku, po części dlatego, że pracowałem nad nim w trakcie pisania tej książki i miałem wszystkie pierwotne źródła pod ręką, a częściowo dlatego, że bardziej akceptowalne jest wrzucanie kamyków krytyki do własnego ogródka niż do cudzych. Jednak widziałem też w rozmaitych innych projektach zalety stosowania - oraz konsekwencje nie stosowania - podanych poniżej zaleceń; tam, gdzie będzie politycznie możliwe przedstawienie przykładów z niektórych tych projektów, uczynię to.

Skoro już mowa o polityce, to warto w tym miejscu spojrzeć z bliska na to wieloznaczne słowo. Wielu inżynierów lubi myśleć, że politykowanie to coś, co robią inni. "Ja tylko dbam o dobro projektu, a on uprawia politykę." Wydaje mi się, że ta niechęć do polityki (lub tego, co się uważa za politykę) jest szczególnie silna wśród inżynierów, ponieważ wierzą oni, że niektóre rozwiązania są obiektywnie lepsze niż inne. Jeśli więc ktoś działa z pobudek, które wyglądają na pozamerytoryczne - na przykład dbanie o swoją pozycję, zmniejszanie cudzego wpływu, wyraźne paktowanie lub unikanie ranienia cudzych uczuć - inni uczestnicy projektu mogą się poczuć poirytowani. Naturalnie to rzadko powstrzymuje ich przed zachowywaniem się w ten sam sposób, gdy chodzi o ich własne żywotne interesy.

Jeżeli uważasz "politykowanie" za coś wstrętnego i masz nadzieję, że utrzymasz swój projekt z dala od tego, to lepiej od razu daj sobie spokój. Polityka jest nieunikniona wszędzie tam, gdzie tylko ludzie muszą razem zarządzać wspólnymi zasobami. Jest absolutnie racjonalne, że jednym z czynników wpływających na proces decyzyjny każdego z uczestników jest kwestia jak dane wydarzenie może wpłynąć na jego przyszłe wpływy w projekcie. Ostatecznie jeśli wierzysz w swoje przekonania i umiejętności, jak czyni to większość programistów, to potencjalna utrata wpływu musi być uważana za - w pewnym sensie - rezultat techniczny. Podobne rozumowanie tyczy się też innych zachowań, które z wierzchu mogą się wydawać "czystą" polityką. W rzeczywistości coś takiego jak czysta polityka w ogóle nie istnieje: przede wszystkim dokładnie z tego powodu, że wydarzenia mają wielorakie konsekwencje w realnym świecie i ludzie stają się ich politycznie świadomi. Polityka to w końcu zwyczajne uznanie faktu, że trzeba brać pod uwagę wszystkie konsekwencje danej decyzji. Jeśli decyzja taka prowadzi do stanu, który większość uczestników uważa za technicznie satysfakcjonujący, ale wymaga zmian w relacjach władzy, która pozostawi najważniejsze osoby w poczuciu izolacji, to to drugie jest równie istotne jak to pierwsze. Ignorowanie tego nie jest wielkoduszne tylko krótkowzroczne.

Czytając więc poniższe rady i pracując w swoim projekcie pamiętaj, że nikt nie jest ponad polityką. Sprawianie wrażenia, że jest się ponad nią, jest jedynie szczególną strategią polityczną, czasem bardzo użyteczną, ale nigdy nie jest to prawda. Polityka to po prostu to, co zachodzi gdy ludzie się nie zgadzają, a projekty, które odnoszą sukcesy, to te, które wykorzystują mechanizmy polityczne do konstruktywnego załatwiania problemów.

Najlepsze wykorzystywanie ochotników

Dlaczego ochotnicy pracują nad projektami wolnego oprogramowania? [23]

Gdy się ich o to zapyta, wielu ochotników twierdzi, że robi to, bo chce tworzyć dobre oprogramowanie lub mieć osobisty udział w naprawianiu błędów, które im przeszkadzają. Ale to zwykle nie jest cała prawda. W końcu czy potrafilibyście sobie wyobrazić sobie kogoś, kto pozostaje w projekcie nawet jeśli nikt nigdy ani słowem nie docenił jego pracy ani nie wysłuchał jego głosu w dyskusji? Oczywiście, że nie. Jest jasne, że ludzie poświęcają czas na wolne oprogramowanie z powodów wykraczających poza abstrakcyjną chęć tworzenia dobrego kodu. Rozumienie rzeczywistych motywacji ochotników pomoże ci tak zorganizować projekt, aby ich przyciągać i utrzymywać. Pragnienie tworzenia dobrych programów może być jedną z tych motywacji, wraz z wyzwaniami i edukacyjną wartością pracy nad trudnymi problemami. Ale ludzie mają też wbudowaną potrzebę współpracy z innymi ludźmi oraz wyrażania i zdobywania szacunku poprzez wspólne działania. Grupy zaangażowane we współpracę muszą wytworzyć takie normy zachowania, które zapewniają zdobywanie i utrzymywanie statusu w wyniku działań, które pomagają w osiąganiu celów grupy.

Te normy nie zawsze powstają same z siebie. Na przykład w niektórych projektach - doświadczeni twórcy otwartego oprogramowania potrafią prawdopodobnie bez zastanowienia wskazać kilka z nich - ludzie najwyraźniej czują, że podnoszą swój status pisząc często i obszernie. Nie dochodzą do tego wniosku przez przypadek; dochodzą do tego ponieważ są nagradzani szacunkiem za wysuwanie długiej i rozbudowanej argumentacji, niezależnie od tego, czy to faktycznie w czymś pomaga. Oto niektóre techniki tworzenia atmosfery, w której działania mające na celu zdobywanie szacunku są jednocześnie konstruktywne.

Delegacja

Delegacja nie jest jedynie sposobem rozdzielania zadań; to także narzędzie polityczne i społeczne. Kiedy prosisz kogoś o zrobienie czegoś, zastanów się nad wszelkimi tego skutkami. Najbardziej oczywistym skutkiem jest to, że jeśli się zgodzi, to on się tym zajmuje, a nie ty. Ale jednocześnie otrzymuje komunikat o twoim zaufaniu, że wykona to zadanie. Ponadto, jeśli przekazałeś tę prośbę na forum publicznym, to wie również, że inni członkowie grupy także dowiedzieli się o tym, że mu zaufałeś. Może też odczuwać pewną presję żeby się zgodzić, co oznacza, że musisz pytać w taki sposób, aby pozwolić mu łagodnie odmówić jeśli naprawdę nie chce tego zrobić. Jeśli zadanie wymaga koordynacji z innymi uczestnikami projektu, to w praktyce proponujesz, aby zwiększył swoje zaangażowanie, stworzył więzy, które w innym wypadku mogłyby wcale nie powstać, i zapewne stał się autorytetem w jakiejś części projektu. To dodatkowe zaangażowanie może go zniechęcić lub sprawić, że w wyniku ogólnego wzrostu poczucia zaangażowania stanie się bardziej aktywny także w innych sprawach.

Z powodu wszystkich tych efektów często jest sens poprosić kogoś innego, aby coś zrobił, nawet jeśli wiesz, że sam zrobiłbyś to szybciej lub lepiej. Oczywiście czasem jest na to także ścisły argument związany z wydajnością ekonomiczną: prawdopodobnie koszt skorzystania z okazji do wykonania tego samodzielnie byłby zbyt wysoki - może być do zrobienia coś jeszcze ważniejszego, czym mógłbyś się zająć w tym czasie. Ale nawet kiedy ten argument nie wchodzi w grę, to i tak możesz zechcieć poprosić kogoś innego o zajęcie się tym zadaniem, ponieważ na dłuższą metę chcesz wciągnąć tę osobę głębiej w projekt, nawet jeśli oznacza to poświęcenia na początku dodatkowego czasu na opiekowanie się nim. Sprawdza się także technika odwrotna: jeśli czasem zgodzisz się wziąć za pracę, na którą ktoś inny nie ma ochoty lub czasu, to uzyskasz jego dobrą wolę oraz szacunek. Delegacja i zastępstwo nie ograniczają się tylko do wykonywania konkretnych zadań; służą także do zachęcania ludzi do silniejszego zaangażowania się w projekt.

Wyraźnie odróżniaj prośby od wyznaczania

Czasem można słusznie oczekiwać, że dana osoba zgodzi się przyjąć zadanie. Na przykład jeśli ktoś wprowadził do kodu błąd lub nadesłał kod, który jest w oczywisty sposób niezgodny z zasadami projektu, to wystarczy wskazać problem i odtąd zachowywać się tak, jakbyś zakładał, że ta osoba się nim zajmie. Ale są też inne sytuacje, w których wcale nie jest jasne, czy masz prawo oczekiwać działania. Ta osoba może zrobić to, o co prosisz, albo nie. Ponieważ nikt nie lubi być lekceważony, to musisz uważać na różnicę między tymi dwoma typami sytuacji i odpowiednio wyrażać swoje oczekiwania.

Rzeczą, która niemal zawsze wzbudza u ludzi natychmiastową irytację, jest prośba o wykonanie czegoś wyrażona w taki sposób, jakbyś uważał, że należy to do czyichś obowiązków, podczas gdy ta osoba wcale tak nie myśli. Na przykład przypisanie komuś obsługi zgłoszeń jest szczególnie podatnym gruntem dla tego rodzaju zadrażnień. Uczestnicy projektu zwykle wiedzą, kto jest w danej dziedzinie ekspertem, więc gdy napływa zgłoszenie błędu, to jest najczęściej jedna lub dwie osoby, o których wszyscy wiedzą, że zapewne szybko to naprawi. Jeśli jednak przydzielisz jednej z tych osób zadanie bez jej uprzedniej zgody, to może się poczuć postawiona w niewygodnej pozycji. Odczuwa wówczas nacisk związany z oczekiwaniami, ale może też mieć wrażenie, że jest w efekcie ukarana za swoje umiejętności. W końcu umiejętności zdobywa się przez naprawianie błędów, więc może ktoś inny by się tym zajął! (Zauważ, że systemy śledzenia zgłoszeń, które automatycznie przypisują zgłoszenia konkretnym osobom na podstawie informacji w raporcie błędu, są mniej podatne na wywoływanie urazów, bo wszyscy wiedzą, że to przypisanie nastąpiło w ramach automatycznego procesu i nie jest wskaźnikiem ludzkich oczekiwań.)

Chociaż byłoby miło rozdzielać zadania tak równo, jak to tylko możliwe, to w niektórych przypadkach zależy nam po prostu na tym, żeby namówić osobę, która może naprawić błąd, aby zrobiła to jak najszybciej. Ponieważ nie można sobie pozwolić na stratę czasu, żeby za każdym razem kontaktować się w sprawie takiego przydziału ("Czy mógłbyś spojrzeć na ten błąd?" "Tak." "W porządku, wobec tego przydzielam go tobie." "Dobrze."), powinieneś po prostu przydzielać zadania w formie prośby, nie wywierając presji. Praktycznie wszystkie systemy śledzenia zgłoszeń umożliwiają dodanie komentarza do zlecenia. W takim komentarzu można napisać coś w rodzaju:

Przydzielam go tobie, jkowalski, ponieważ najlepiej znasz się na tym kodzie. Nie miej jednak oporów przed odrzuceniem tego, jeśli nie masz czasu na to spojrzeć. (I daj mi znać jeśli nie chcesz dostawać takich zadań w przyszłości.)

To wyraźnie oddziela zgłoszenie zlecenia od przyjęcia tego zgłoszenia przez odbiorcę. W tym wypadku publicznością jest nie tylko on, ale wszyscy: cała grupa widzi publiczne potwierdzenie jego umiejętności, ale zarazem jest jasne, że ma on prawo przyjąć lub odmówić przyjęcia tego obowiązku.

Pilnuj swojego delegata

Kiedy poprosisz kogoś o zrobienie czegoś, to pamiętaj o tym i pilnuj go, cokolwiek by się nie działo. Większość próśb zgłasza się na forach publicznych, zwykle mają one mniej więcej taką formę: "Czy możesz się zająć sprawą X? Tak czy owak daj nam znać; nie będzie problemu jeśli nie możesz, chcemy tylko wiedzieć." Możesz otrzymać na to odpowiedź lub nie. Jeśli dostaniesz odzew, a odpowiedź jest negatywna, to kółko się zamyka - musisz spróbować innej strategii poradzenia sobie z tym X. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to miej oko na rozwój sprawy i komentuj czy widzisz postępy, czy nie (każdy pracuje lepiej kiedy wie, że ktoś docenia jego pracę). Jeśli przez kilka dni nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi, to zapytaj znowu lub wyślij wiadomość, że nie otrzymałeś odpowiedzi i szukasz kogoś innego do wykonania tego zadania. Albo zrób to sam, ale i tak upewnij się, że nie dostałeś odpowiedzi na swoje zapotrzebowanie.

Celem publicznego poinformowania o braku odpowiedzi nie jest upokarzanie, powinieneś więc zadbać o takie sformułowanie twoich uwag, żeby nie sprawiały takiego wrażenia. Chodzi tylko o pokazanie, że zwracasz uwagę na to o co prosiłeś, i że odnotowałeś reakcję jaką na to otrzymałeś. To zwiększa szanse, że następnym razem ktoś się zgodzi, ponieważ ludzie spostrzegą (nawet jeśli tylko nieświadomie), że raczej zauważysz to co zrobią, ponieważ zauważyłeś znacznie drobniejszy fakt, że ktoś nie odpowiedział.

Zwracaj uwagę kto jest zainteresowany

Inną rzeczą, która sprawia ludziom przyjemność, jest dostrzeganie ich zainteresowań - ogólnie mówiąc im więcej aspektów czyjejś osobowości zauważysz i zapamiętasz, tym bardziej komfortowo się ta osoba poczuje i tym chętniej będzie chciała pracować w grupach, do których należysz.

Na przykład w projekcie Subversion pojawił się ostry podział między ludźmi, którzy chcieli ukończyć ostateczną wersję 1.0 (co faktycznie zrobiliśmy), a tymi, którzy chcieli przede wszystkim dodawać nowe funkcje i pracować nad interesującymi problemami, ale nie interesowało ich zanadto kiedy pojawi się wydanie 1.0. Żadne z tych stanowisk nie jest lepsze ani gorsze niż to drugie; to tylko dwa różne typy twórców i oba wykonują w projekcie wiele pracy. Ale natychmiast dowiedzieliśmy się jak ważne jest aby nie zakładać, że wszyscy podzielają entuzjazm z pogoni za wersją 1.0. Media elektroniczne bywają bardzo zwodnicze: możesz odczuwać atmosferę wspólnego celu, gdy w rzeczywistości jest on podzielany tylko przez ludzi z którymi akurat rozmawiałeś, a pozostali mają zupełnie inne priorytety.

Im lepsze masz rozeznanie w tym, czego ludzie oczekują od projektu, tym bardziej efektywnie możesz ich o coś prosić. Nawet zwykłe okazanie zrozumienia czego chcą, bez wiązania tego z żadnymi prośbami, jest użyteczne, ponieważ utwierdza każdego w przekonaniu, że nie jest jedynie kolejnym elementem jednolitej masy.

Pochwały i krytyka

Pochwały i krytyka nie są przeciwieństwami; pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne. Oba te zjawiska są przede wszystkim formami okazywania uwagi i są najbardziej efektywne, gdy odnoszą się raczej do konkretów niż gdy dotyczą ogółów. Oba powinny być stosowane w konkretnych celach. Oba może dotknąć inflacja: zbyt wiele zbyt częstych pochwał obniża ich wartość; to samo dotyczy krytykowania, chociaż w praktyce krytyka zwykle występuje w reakcji na coś i dlatego jest nieco bardziej odporna na dewaluację.

Istotną cechą kultury technicznej jest to, że szczegółowa, pozbawiona emocji krytyka jest często traktowana jako rodzaj pochwały (jak to zostało omówione w sekcji „Recognizing Rudeness”, Rozdział 6, Communications), ponieważ jest skutkiem uznania, że praca jej adresata jest warta czasu poświęconego na jej analizę. Aby jednak tak się stało, muszą być spełnione oba warunki: szczegółowość i brak emocji. Na przykład jeśli ktoś wprowadzi do kodu niedbałą zmianę, to jest bezużyteczne (i wręcz szkodliwe) komentowanie tego słowami "To jest niedbałe". W końcu niedbałość jest charakterystyką osoby, nie jej pracy, a jest istotne aby skupiać swoje reakcje właśnie na pracy. Znacznie bardziej efektywne jest opisanie wszystkiego, co jest złego w tej zmianie, taktownie i bez napastliwości. Jeśli to trzecia lub czwarta pod rząd niestaranna zmiana autorstwa tej samej osoby, to należy o tym napisać - nadal bez złości - na końcu swojej krytyki, aby dać znać, że została odnotowana taka prawidłowość.

Jeśli ktoś pod wpływem krytyki nie poprawia się, to rozwiązaniem nie jest silniejsza krytyka. Wyjściem dla grupy jest usunięcie tej osoby z pozycji niekompetencji w sposób, który minimalizuje urażenie uczuć tak bardzo, jak to tylko możliwe; przykłady na to znajdziesz w sekcji „Przekazywanie obowiązków” dalej w tym rozdziale. Taka sytuacja jest mimo wszystko rzadkością. Większość ludzi całkiem nieźle reaguje na krytykę, która jest konkretna, szczegółowa i zawiera jasne (nawet jeśli nie wypowiedziane) oczekiwania na temat poprawy.

Pochwały oczywiście nie ranią niczyich uczuć, ale to nie znaczy, że powinny być stosowane mniej rozważnie niż krytyka. Pochwała to narzędzie: zanim go użyjesz, spytaj sam siebie dlaczego chcesz go użyć. Co do zasady, nie jest dobrym pomysłem chwalić ludzi za to co robią zazwyczaj, lub za takie działania, które stanowią normalną i oczekiwaną część uczestnictwa w grupie. Gdybyś tak robił, nie wiedziałbyś gdzie się zatrzymać: czy należy chwalić wszystkich za robienie zwyczajnych rzeczy? Ostatecznie jeśli pominiesz niektórych ludzi, to będą się zastanawiać dlaczego. Znacznie lepiej jest wypowiadać pochwały i wyrażać wdzięczność oszczędnie, jako reakcję na niezwykły lub nieoczekiwany wysiłek, w ramach zachęty do dalszych takich działań. Gdy widać, że uczestnik projektu na stałe wszedł na wyższy poziom produktywności, to odpowiednio podnieś swój próg pochwał dla tej osoby. Powtarzanie pochwał za normalne zachowanie i tak stopniowo staje się bezwartościowe. Taka osoba powinna zamiast tego odczuć, że jej nowy poziom produktywności jest teraz uznawany za normalny i naturalny, a tylko praca wykraczająca ponad ten poziom powinna zostać specjalnie zauważona.

To oczywiście wcale nie znaczy, że wkład tej osoby nie powinien zostać odnotowany. Pamiętaj jednak, że jeśli projekt jest zbudowany prawidłowo, to wszystko co ta osoba robi już i tak jest widoczne, więc grupa o tym wszystkim wie (i ta osoba wie, że reszta grupy to wie). Poza tym istnieją także inne sposoby zauważania cudzej pracy niż bezpośrednia pochwała. Możesz na przykład przelotnie wspomnieć w trakcie rozmowy na związany temat, że wykonała ona wiele pracy w danym zakresie i jest w tych sprawach ekspertem; możesz publicznie konsultować się z nią w pewnych kwestiach dotyczących kodu; lub, zapewne najbardziej efektywnie, możesz w widoczny sposób wykorzystać wykonaną przez nią pracę, aby wiedziała, że inni bez obaw polegają na owocach jej pracy. Zapewne nie trzeba tego wszystkiego robić w żaden planowy sposób. Ktoś, kto regularnie dostarcza dużego wkładu do projektu, będzie o tym wiedział i domyślnie zajmie wpływową pozycję. Zazwyczaj nie potrzeba podejmować specjalnych kroków, aby to zapewnić, chyba że poczujesz, że z jakiegoś powodu jest on niedoceniany.

Zapobiegaj terytorializmowi

Uważaj na uczestników, którzy próbują zasadzać się na wyłączność w pewnych obszarach projektu, i którzy - jak się zdaje - chcą tam robić wszystko, posuwając się aż do agresywnego przejmowania pracy rozpoczętej przez innych. Takie zachowanie z początku może się wydawać nawet zdrowe. W końcu na pierwszy rzut oka wygląda na to, że bierze na siebie większą odpowiedzialność i wykazuje zwiększoną aktywność w danym obszarze. Ale na dłuższą metę jest to destrukcyjne. Kiedy ludzie wyczuwają znak "zakaz wstępu", trzymają się z daleka. To powoduje spadek przeglądów w tej części projektu i jej zwiększoną podatność na defekty, ponieważ samotny programista staje się najsłabszym ogniwem. Co gorsza, następuje też pęknięcie ducha równości i współpracy w projekcie. Teoretycznie zawsze powinno być tak, że dowolny uczestnik może pomagać w każdym zadaniu kiedy tylko zechce. Oczywiście w praktyce dzieje się nieco inaczej: w niektórych obszarach ludzie mają większe lub mniejsze wpływy, a osoby nie będące ekspertami często mają wzgląd na ekspertów w pewnych częściach projektu. Jednak wszystko to polega na dobrowolności: nieformalna władza jest przyznawana na podstawie kompetencji i sprawdzonego osądu, ale nigdy nie powinna być aktywnie zdobywana. Nawet gdy osoba chcąca mieć władzę naprawdę jest kompetentna, to i tak kluczową sprawą jest to, że sprawuje ją nieformalnie, poprzez konsensus w grupie, i że nigdy nie powoduje to wykluczania innych z pracy na tym obszarze.

Odrzucanie lub modyfikowanie czyjejś pracy z powodów technicznych to oczywiście zupełnie co innego. W tym wypadku decyduje jej zawartość, a nie osoba, która akurat zachowuje się jak strażnik. Może się zdarzyć, że ta sama osoba wykonuje akurat najwięcej przeglądów w danym obszarze, ale dopóki nie próbuje powstrzymywać kogoś innego przed robieniem tego samego, to prawdopodobnie wszystko jest w porządku.

W celu zwalczania zalążków terytorializmu, lub nawet jego pozorów, wiele projektów zabroniło umieszczania nazwisk autorów lub opiekunów w plikach źródłowych. Z całego serca popieram tę praktykę: stosujemy ją w projekcie Subversion i jest to mniej lub bardziej oficjalna reguła w Apache Software Foundation. Członek ASF, Sander Striker, mówi o tym w ten sposób:

W Apache Software Foundation odradzamy używania oznaczeń autorstwa w kodzie źródłowym. Są ku temu różne powody, niezależnie od wątków prawnych. Zbiorowa produkcja polega na pracy nad projektami jako grupa i dbaniu o nie jako grupa. Uznawanie zasług jest dobre i powinno mieć miejsce, ale w taki sposób, który nie pozwala na fałszywe przypisywanie zasług, nawet przez skojarzenie. Nie ma jasnych wytycznych kiedy dodawać lub usuwać oznaczenia autorstwa. Czy dodajesz swoje nazwisko gdy zmienisz komentarz? Gdy wstawisz poprawkę o wielkości jednego wiersza? Czy usuwasz oznaczenia innych autorów kiedy zreorganizujesz kod i w 95% wygląda on inaczej? Co zrobić z ludźmi którzy dotykają niemal każdego pliku, zmieniając tam tylko tyle by zwiększyć wirtualny udział autora, po to, żeby wszędzie było ich nazwisko?

Istnieją lepsze sposoby uznawania zasług i wolimy korzystać właśnie z nich. Z technicznego punktu widzenia znaczniki autorstwa są niepotrzebne; jeśli chcesz wiedzieć, kto napisał konkretny fragment kodu, to wystarczy się odwołać do zapisów w systemie kontroli wersji. Znaczniki autorstwa łatwo też tracą na aktualności. Czy na pewno chcesz dostawać prywatną korespondencję na temat kawałka kodu, który napisałeś pięć lat temu i miałeś szczęście już o nim zapomnieć?

Pliki z kodem źródłowym są rdzeniem tożsamości projektu programu komputerowego. Powinny one odzwierciedlać fakt, że społeczność twórców jest za nie odpowiedzialna jako całość, a nie podzielona na małe lenna.

Ludzie czasem obstają za oznaczeniem autorów lub opiekunów w plikach z kodem źródłowym argumentując, że daje to widoczne dowody uznania osobom, które wykonały najwięcej pracy. Z tym argumentem wiążą się dwa problemy. Po pierwsze, oznaczenia nieuchronnie wywołują kłopotliwe pytanie o to, ile pracy trzeba włożyć, aby można było umieścić tam także swoje nazwisko. Po drugie, mieszają oni uznawanie zasług z władzą: z wykonania pracy w przeszłości nie wynika własność obszaru, na którym została ona wykonana, a trudno - jeśli to w ogóle możliwe - uniknąć tego skojarzenia, kiedy nazwiska konkretnych osób znajdują się na początku plików z kodem źródłowym. W każdym przypadku wiadomości o zasługach można i tak uzyskać z zapisów systemu kontroli wersji oraz innymi drogami, na przykład przez archiwa list dyskusyjnych, więc żadne informacje nie giną z powodu wykluczenia ich z plików źródłowych.

Jeśli twój projekt zdecyduje się zabronić umieszczania nazwisk w plikach z kodem źródłowym, to upewnij się, żeby nie przesadzić. Na przykład wiele projektów ma dział contrib/, gdzie znajdują się drobne narzędzia i skrypty pomocnicze, często pisane przez osoby nie związane z projektem w żaden inny sposób. Nie ma problemu z umieszczaniem nazwisk autorów w tych plikach, ponieważ tak naprawdę projekt jako całość nie opiekuje się nimi. Z drugiej strony jeśli inni ludzie z projektu zaczynają modyfikować takie narzędzie, to możesz ostatecznie zechcieć przenieść je do do mniej izolowanego miejsca i, zakładając że pierwotny autor wyrazi na to zgodę, usunąć jego nazwisko, aby ten kod wyglądał tak jak pozostałe zasoby, którymi opiekuje się społeczność. Jeśli autor jest wrażliwy na tym punkcie, to dopuszczalne są kompromisy, na przykład:

# indexclean.py: Usuwa stare dane z indeksu Scanley.
#
# Pierwotny autor: K. Maru <kobayashi@yetanotheremailservice.com>
# Obecny opiekun: Projekt Scanley <http://www.scanley.org/>
#                    i K. Maru.
# 
# ...

Jeśli to możliwe, to lepiej jednak unikać takich kompromisów, a większość autorów daje się do tego przekonać, ponieważ są zadowoleni, że ich wkład staje się bardziej integralną częścią projektu.

Najważniejsze jest aby pamiętać, że pomiędzy rdzeniem a peryferiami każdego projektu rozciąga się continuum. Główne pliki z kodem źródłowym programu oczywiście należą do rdzenia i powinno się uznawać, że opiekuje się nimi społeczność. Z kolei narzędzia towarzyszące lub fragmenty dokumentacji mogą być dziełem pojedynczych osób, które opiekują się nimi samodzielnie, nawet jeśli są powiązane z projektem lub wręcz są rozpowszechniane razem z nim. Nie ma potrzeby stosowania reguły "jeden rozmiar dla wszystkich" do każdego pliku dopóki utrzymywana jest zasada, że zasoby, którymi opiekuje się społeczność, nie mogą stać się czyimś wyłącznym terytorium.

Współczynnik automatyzacji

Staraj się nie dopuszczać do tego, aby ludzie wykonywali czynności, które mogłyby wykonać maszyny. Generalna zasada brzmi, że automatyzacja częstego zadania ma wartość przynajmniej dziesięć razy większą od wysiłku włożonego w pojedyncze ręczne wykonanie tego zadania. W przypadku zadań bardzo częstych lub bardzo złożonych ten współczynnik może z łatwością wynieść dwadzieścia lub nawet jeszcze więcej.

Może się tu przydać potraktowanie siebie raczej jako "menedżera projektu" niż po prostu jednego ze współtwórców projektu. Czasami poszczególni uczestnicy są zbyt zajęci pracą u podstaw aby zobaczyć szerszą perspektywę i zdać sobie sprawę, że wszyscy marnują mnóstwo energii wykonując ręcznie zadania, które da się zautomatyzować. Nawet ci, którzy zdają sobie sprawę z tego problemu, mogą nie mieć czasu na jego rozwiązanie: ponieważ każdorazowe wykonanie danego zadania nie wydaje się dużym wysiłkiem, nikt nigdy nie zirytuje się na tyle, aby coś z tym zrobić. Automatyzacja staje się atrakcyjna, kiedy ten drobny wysiłek przemnoży się przez ilość razy, gdy ponosi go każdy z twórców, a następnie liczbę pomnoży się przez liczbę twórców.

Używam tu pojęcia "automatyzacja" w szerokim znaczeniu, obejmującym nie tylko powtarzające się działania, które za każdym razem modyfikują zawartość jednej lub dwóch zmiennych, ale także dowolny rodzaj infrastruktury technicznej, która wspomaga ludzi. Minimum standardowej automatyzacji, niezbędnej do prowadzenia współczesnego projektu, prezentuje Rozdział 3, Infrastruktura techniczna, ale każdy projekt może mieć także własne szczególne problemy. Na przykład grupa pracująca nad dokumentacją może chcieć założyć stronę internetową, na której będą zawsze dostępne najbardziej aktualne wersje dokumentów. Ponieważ dokumentacja jest często pisana w języku znaczników w rodzaju XML, to można dodać do tego etap kompilacji, zwykle dość zawiły, który będzie konwertować dokumenty do formatu odpowiedniego do ich przeglądania lub pobierania. Przygotowanie strony, która wykonuje taką kompilację automatycznie po każdej zmianie może być skomplikowane i czasochłonne - ale jest warte wykonania, nawet jeśli będzie cię to kosztować dzień lub więcej pracy. Suma korzyści z posiadania aktualnych stron dostępnych przez cały czas jest ogromna, nawet mimo tego, że koszt nie posiadania ich może się wydawać w danej chwili i dla danego człowieka jedynie drobną niedogodnością.

Przedsięwzięcie takich kroków eliminuje nie tylko straty czasu, ale także przeszkody i frustracje pojawiające się w sytuacji, kiedy ludzie błądzą, a dzieje się tak zawsze wtedy, gdy próbują wykonywać skomplikowane procedury ręcznie. Ściśle określone ciągi operacji są dokładnie tym, do czego stworzono komputery; oszczędzaj swoich ludzi do bardziej interesujących zadań.

Automatyczne testowanie

Przeprowadzanie automatycznych testów jest przydatne w każdym projekcie oprogramowania, ale szczególnie w projektach wolnego oprogramowania, ponieważ automatyczne testowanie (zwłaszcza testowanie regresji) pozwala programistom czuć się pewnie podczas wprowadzania zmian w obszarach kodu, których nie znają, i przez to zachęca do bardziej odkrywczego rozwoju. Ponieważ powstawanie usterek jest tak trudne do ręcznego wykrywania - trzeba właściwie zgadywać gdzie ktoś mógł coś popsuć i próbować wykonywać różne eksperymenty, aby sprawdzić, że tego nie zrobił - używanie automatycznych metod znajdowania takich usterek oszczędza projektowi mnóstwo czasu. Daje to również poczucie bezpieczeństwa ludziom reorganizującym duże połacie kodu i w ten sposób przyczynia się do długoterminowej zdolności do opieki nad oprogramowaniem.

Testowanie regresji nie jest lekiem na wszystko. W szczególności najlepiej sprawdza się w tych programach, które działają w trybie wsadowym. Programy, które wykorzystują głównie graficzne interfejsy użytkownika, są znacznie trudniejsze do opracowania programistycznie. Inny problem z mechanizmem testowania regresji polega na tym, że sam zestaw testów jest zwykle dość złożony i ma swoją własną krzywą uczenia się oraz swoje problemy związane z opieką nad nim. Redukcja tej złożoności jest jedną z najbardziej pożytecznych rzeczy, które możesz zrobić, nawet jeśli zajmuje to wiele czasu. Im łatwiej dodaje się nowe testy do zestawu, tym więcej programistów będzie to robić i tym mniej błędów przetrwa do chwili wydania. Każdy wysiłek poświęcony na upraszczanie pisania testów zaprocentuje wielokrotnie w trakcie istnienia projektu.

Wiele projektów kieruje się zasadą "Nie psuj procesu budowania!", czyli: nie wprowadzaj zmian, które powodują że programu nie można skompilować lub uruchomić. Osoba, która to zrobi, zwykle odczuwa umiarkowane zażenowanie i staje się obiektem docinków. Projekty posiadające zestaw testów regresji zwykle stosują też dodatkową regułę: nie wprowadzaj zmian, przez które testy kończą się niepowodzeniem. Takie problemy są najłatwiejsze do wykrycia, gdy cały zestaw testów wykonywany jest co noc, a informacje o wynikach są przesyłane na roboczą listę dyskusyjną lub na osobną listę, przeznaczoną specjalnie do wyników testowania; to kolejny przykład cennej automatyzacji.

Większość ochotników chętnie poświęci dodatkową ilość czasu na napisanie testów regresji, jeżeli system testów jest zrozumiały i wygodny w użyciu. Tworzenie testów towarzyszących zmianom kodu jest uważane za odpowiedzialne zachowanie, jest to także wyjątkowa okazja do współpracy: zazwyczaj dwóch programistów dzieli się pracą przy naprawianiu błędów, przy czym jeden pisze łatkę, a drugi test. Często okazuje się, że tego drugiego czeka więcej pracy, a ponieważ już samo pisanie testów daje mniej satysfakcji niż faktyczne naprawienie błędów, to nakazem jest, aby zestaw testów nie był bardziej męczący niż to konieczne.

Niektóre projekty idą w tym jeszcze dalej, wymagając aby każdej poprawce lub nowej funkcji towarzyszył nowy test. To, czy jest to dobry pomysł, czy nie, zależy od kilku czynników: od natury danego oprogramowania, organizacji zespołu oraz od stopnia trudności pisania nowych testów. Projekt CVS (http://www.cvshome.org/) ma takie wymogi od dawna. Teoretycznie jest to dobra zasada, ponieważ CVS to system kontroli wersji i z tego powodu stara się unikać ryzyka zamazania lub niewłaściwego potraktowania danych użytkownika. W praktyce problem z zestawem testów regresji w CVS polega na tym, że jest to jeden ogromny skrypt powłoki (jak na ironię nazwany sanity.sh, czyli "rozsądek"), który trudno jest rozczytać, modyfikować czy rozszerzać. Trudność w dodawaniu nowych testów w połączeniu z wymaganiem, aby do łatek były dołączane nowe testy, powoduje że CVS praktycznie zniechęca twórców łatek. Kiedy pracowałem nad CVS, czasem byłem świadkiem tego jak ludzie zaczynali, a nawet ukończali łatki do kodu projektu, ale rezygnowali gdy dowiedzieli się o konieczności dodania nowego testu do sanity.sh.

To normalne, że więcej czasu spędza się na pisaniu nowego testu regresji, niż na poprawianiu pierwotnego błędu. Ale CVS doprowadziło to zjawisko do absurdu: można spędzić wiele godzin na właściwym przygotowanie swoich testów, a i tak nie osiągnąć celu, ponieważ zmiany w skrypcie Basha o długości 35 tysięcy wierszy wywołują po prostu zbyt wiele nieprzewidywalnych skutków. Nawet doświadczeni programiści CVS zwykle narzekali, kiedy musieli dodać nowy test.

Taka sytuacja jest wynikiem nie uwzględnienia współczynnika automatyzacji we wszystkich naszych działaniach. To prawda, że przejście do prawdziwego systemu testów - czy to własnej produkcji, czy też już przez kogoś napisanego - byłoby trudnym zadaniem. [24] Ale odmowa wykonania go kosztuje projekt o wiele więcej, i to przez całe lata. Jak wiele poprawek i nowych funkcji nie ma dziś w CVS z powodu zawalidrogi w postaci niewygodnego zestawu testów? Nie wiemy tego dokładnie, ale na pewno jest to wielokrotnie więcej niż liczba poprawek lub nowych funkcji, bez których programiści musieliby się się obyć w celu stworzenia nowego systemu testów (lub integracji jakiegoś gotowego systemu). To zadanie zabrałoby tylko skończoną ilość czasu, podczas gdy negatywne konsekwencje używania obecnego zestawu testów nie ustaną nigdy, jeśli się tego nie zrobi.

Problem nie w tym, że posiadanie ścisłych wymagań co do pisania testów jest złe, ani w tym, że pisanie systemu testów w postaci skryptu Basha jest zawsze niewłaściwe. Może to być dobre wyjście, w zależności od tego jak go zaprojektujesz i co chcesz testować. Rzecz po prostu w tym, że gdy system testów staje się znaczącą przeszkodą w rozwoju kodu, to trzeba coś z tym zrobić. Odnosi się to do wszystkich rutynowych czynności, które stają się barierą lub wąskim gardłem projektu.

Traktuj każdego użytkownika jako potencjalnego ochotnika

Każdy kontakt z użytkownikiem jest okazją do pozyskania nowego ochotnika. Kiedy użytkownik poświęca czas na napisanie wiadomości do jednej z list dyskusyjnych projektu lub na wypełnienie raportu błędu, to automatycznie sygnalizuje, że ma większy potencjał zaangażowania niż większość innych użytkowników (o których projekt nigdy nawet się nie dowie). Wykorzystaj ten potencjał: jeśli opisał błąd, to podziękuj mu za zgłoszenie i zapytaj, czy chciałby spróbować go naprawić. Jeśli dał znać, że w FAQ brakuje czegoś istotnego, lub że dokumentacja programu jest w jakiś sposób niekompletna, to potwierdź istnienie problemu (jeśli on naprawdę występuje) i zapytaj, czy interesuje go samodzielne dopisanie brakujących materiałów. Oczywiście w większości wypadków użytkownik odmówi. Ale pytanie nie kosztuje wiele, a za każdym razem kiedy to robisz, przypominasz innym osobom na forum, że każdy może się zaangażować w projekt.

Nie ograniczaj swoich celów tylko do pozyskiwania nowych programistów i twórców dokumentacji. Na przykład samo uczenie ludzi jak prawidłowo wypełniać zgłoszenia błędów na dłuższą metę się opłaci, o ile tylko nie poświęcisz zbyt wiele czasu każdej takiej osobie, i o ile zamierzają oni przesyłać w przyszłości kolejne zgłoszenia - co jest bardziej prawdopodobne jeżeli otrzymali konstruktywną reakcję po swoim pierwszym zgłoszeniu. Konstruktywna reakcja nie musi polegać na naprawieniu błędu, choć jest to zawsze mile widziane; może to być prośba o więcej informacji lub nawet potwierdzenie, że opisane działanie faktycznie jest błędne. Ludzie chcą być wysłuchani. W następnej kolejności chcą pozbyć się błędu. Nie zawsze będziesz w stanie zapewnić im na czas to drugie, ale możesz (ty, lub raczej projekt jako całość) dać im to pierwsze.

Wynika z tego, że uczestnicy projektu nie powinni wyrażać złości wobec osób, które wypełniły raporty błędów z jak najlepszymi intencjami, ale kiepsko. To jeden z moich ulubionych irytujących drobiazgów; widzę jak deweloperzy robią to bez przerwy na rozmaitych listach dyskusyjnych otwartych projektów, a szkody jakie w ten sposób czynią są namacalne. Pechowy nowicjusz wysyła bezwartościowe zgłoszenie:

Cześć, nie mogę zmusić Scanleya do działania. Za każdym razem, gdy go uruchamiam, pokazuje mi błąd. Czy ktoś jeszcze ma ten sam problem?

Deweloper - który widział takie zgłoszenia tysiące razy i nie zastanowił się nad tym, że nowicjusz ich dotąd nie widział - odpowiada w ten sposób:

I co niby mamy zrobić z taką skromną informacją? Rany. Podaj nam przynajmniej jakieś szczegóły, takie jak wersję Scanleya, jaki masz system operacyjny i co to jest za błąd.

Ten programista nie spojrzał na problem z punktu widzenia użytkownika, a także nie zastanowił się nad efektem jaki ta reakcja wywoła na innych osobach przyglądających się tej wymianie zdań. Naturalnie użytkownik bez wcześniejszych doświadczeń z programowaniem i zgłaszaniem błędów nie wie jak się to robi. Jak należy prawidłowo postępować wobec takich osób? Nauczyć je! I zrobić to w taki sposób, żeby chciały wrócić po więcej:

Przykro nam, że miałeś taki problem. Potrzebujemy więcej informacji aby zorientować się co się stało. Podaj nam swoją wersję Scanleya, jaki masz system operacyjny i dokładną treść komunikatu o błędzie. Najlepiej jeśli możesz nam wysłać dokładny zapis poleceń, jakie uruchamiałeś, i tego, co one wypisywały. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem http://www.scanley.org/jak_zglaszac_bledy.html.

Taki rodzaj odpowiedzi jest znacznie bardziej efektywny przy zdobywaniu potrzebnych informacji, ponieważ jest ona pisana z punktu widzenia użytkownika. Po pierwsze, wyraża współczucie: Masz problem; czujemy twój ból. (Nie w każdej odpowiedzi na zgłoszenie jest to konieczne; zależy to od wagi problemu i od tego, jak bardzo użytkownik jest zdenerwowany.) Po drugie, zamiast lekceważyć go za brak wiedzy o zgłaszaniu błędów, instruuje jak ma to robić tak szczegółowo, aby rzeczywiście było to użyteczne - na przykład wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że "pokaż nam błąd" oznacza "podaj nam dokładny komunikat błędu, bez pomijania i skracania tekstu." Kiedy kontaktujesz się z takim użytkownikiem po raz pierwszy, musisz to wyraźnie powiedzieć. Wreszcie otrzymuje też odnośnik do znacznie bardziej szczegółowej i kompletnej instrukcji zgłaszania błędów. Jeśli nawiązałeś odpowiedni kontakt z użytkownikiem, to zwykle poświęci on czas na przeczytanie tego dokumentu i wykonanie tego, co jest tam napisane. Oczywiście oznacza to, że taki dokument musi zostać wcześniej przygotowany. Powinien on dawać zrozumiałe instrukcje na temat tego, jakich informacji oczekuje zespół w każdym zgłoszeniu. W idealnym przypadku taki dokument powinien z czasem ewoluować w odpowiedzi na konkretne typy braków i błędów w zgłoszeniach, które użytkownicy nadsyłają do twojego projektu.

Instrukcje zgłaszania błędów w projekcie Subversion są dość standardowe (zobacz Dodatek D, Example Instructions for Reporting Bugs). Zwróć uwagę na zakończenie, gdzie znajduje się zaproszenie do wysyłania łatek naprawiających błąd. Nie chodzi o to, że takie zaproszenie doprowadzi do zwiększenia ilości łatek załączanych do zgłoszeń - większość użytkowników, którzy potrafią naprawiać błędy, zdaje sobie sprawę, że łatki są mile widziane, więc nie trzeba im tego uświadamiać. Faktycznym przesłaniem tego zaproszenia jest podkreślenie dla wszystkich czytających, zwłaszcza nowicjuszy w projekcie lub w ogóle w ruchu wolnego oprogramowania, że projekt opiera się na wkładzie ochotników. W pewnym sensie obecni uczestnicy nie są bardziej odpowiedzialni za naprawianie błędów niż osoby, które nadsyłają zgłoszenia. To istotna kwestia, która nowym użytkownikom może być często nieznana. Gdy już to zrozumieją, to rosną szanse, że pomogą naprawić błąd, jeżeli nie nadsyłając kod, to podając bardziej dokładną procedurę odtworzenia błędu lub oferując sprawdzanie poprawek nadesłanych przez kogoś innego. Ostatecznym celem jest uświadomienie każdemu użytkownikowi, że nie istnieje zasadnicza różnica między nim a ludźmi pracującymi nad projektem - że jest to tylko kwestia ile czasu i wysiłku się poświęca, a nie tego kim się jest.

Przestroga przed nerwowymi reakcjami nie ma zastosowania wobec nieuprzejmych użytkowników. Czasami ludzie wysyłają zgłoszenia błędów lub skargi, które, niezależnie od ich zawartości merytorycznej, zawierają wyrazy szyderczej pogardy w stosunku do projektu z powodu jego braków. Często takie osoby zachowują się na przemian wyzywająco i uniżenie, jak ten człowiek, który napisał na listę dyskusyjną Subversion:

Czemu od 6 dni nadal nie ma żadnych binarek na platformę windows?!? Ciągle się to powtarza i jest dosyć frustrujące. Dlaczego to nie jest zautomatyzowane tak, żeby były dostępne natychmiast?? Kiedy wychodzi wersja "RC", to rozumiem że chodzi o to, aby użytkownicy ją przetestowali, ale przecież nie dajecie sposobu, żeby to zrobić. Po co w ogóle wyznaczać okres na testy, jeśli nie dajecie żadnej okazji do testowania??

Pierwsze reakcje na tę raczej zaczepną wiadomość były zaskakująco wstrzemięźliwe: ludzie wskazywali na to, że projekt opublikował zasadę nie przygotowywania oficjalnych binariów, i odpowiadali z różną dozą irytacji, że powinien ochotniczo zająć się przygotowywaniem ich samemu, jeśli są dla niego aż tak ważne. Wierzcie lub nie, ale następnym razem zaczął swoją wypowiedź słowami:

Przede wszystkim pozwólcie mi powiedzieć, że moim zdaniem Subversion jest wspaniałe i naprawdę doceniam wysiłki wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. [...]

...po czym znów zaczął krytykować projekt za nie publikowanie binariów, a jednocześnie nadal nie zamierzał sam niczego robić w tej sprawie. W tej sytuacji około 50 osób po prostu na niego wsiadło i nie mogę powiedzieć, żeby mnie to wzruszyło. Zasada "zero tolerancji" wobec agresji, zalecana w sekcji „Nip Rudeness in the Bud” (Rozdział 2, Zaczynamy), dotyczy osób, z którymi projekt ma (lub chciałby mieć) stały kontakt. Ale jeśli po kimś od razu widać, że będzie się z niego wylewać żółć, to nie ma sensu sprawiać wrażenia, że jest mile widziany.

Takie sytuacje zdarzają się na szczęście dość rzadko i występują dużo rzadziej w projektach, które podejmują wysiłki konstruktywnego i uprzejmego włączania użytkowników do pracy już od pierwszego kontaktu.[23] Nad tym pytaniem szczegółowo zastanawiali się, z interesującymi wynikami, Karim Lakhani i Robert G. Wolf w tekście pod tytułem Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects. Zobacz http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf .

[24] Zauważ, że nie trzeba by było konwertować istniejących testów do nowego systemu; oba mogłyby spokojnie istnieć obok siebie, stare testy byłyby przenoszone tylko wtedy, gdy zachodziłaby potrzeba dokonania w nich zmian.