Dodatek A. Wolne Systemy Kontroli Wersji (VCS)

To są wszystkie systemy kontroli wersji typu open source z którymi miałem styczność do połowy 2007 roku. Jedynym z którego korzystam regularnie jest Subversion. Mam małe lub żadne doświadcznie z większością z nich, poza Subversion czy CVS; informacje na ich temat są wzięte ze stron prezentowanych programów. Zobacz również http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_revision_control_software.

CVS istnieje już od długiego czasu i wielu twórców oprogramowania zdążyło się do niego przyzwyczaić. Za jego czasów był systemem rewolucyjnym: był pierwszym systemem kontroli o otwartym źródle z sieciowym dostępem dla programistów (z tego co wiem), a także pierwszym, który oferował anonimowy dostęp tylko do odczytu do źródeł, co ułatwiło progamistom uczestnictwo w projektach. Pod kontrolą CVS są tylko pliki, nie katalogi; oferuje rozgałęzienia, tagowanie i dość dobrą wydajność po stronie klienta, ale nie obsługuje zbyt dobrze dużych czy binarnych plików. Nie wspiera również atomowych zatwierdzeń (atomic commits). [Zastrzeżenie: Byłem aktywny w rozwoju CVS przez pięć lat, nim zacząłem pomagać w zastąpieniu CVS przez Subversion.]

Subversion po pierwsze i głównie powstało po to, by zastąpić CVS—dokładnie by osiągnąć kontrolę wersji jaką daje CVS, ale bez problemów czy braków, które irytowały użytkowników CVS. Jednym z celów Subversion było to, aby użytkownicy CVSa mogli w miarę płynnie przesiąść się do nowego systemu. To nie jest miejsce na to, aby zagłębiać się w detale możliwości Subversion—jego strona główna ma informacje na ten temat. [Zatrzeżenie: Jestem zaangażowany w rozwój Subversion i jest to jedyny, którego używam regularnie.]

Mimo, że jest zbudowany na podstawie Subversion, SVK przypomina bardziej rozproszone systemy kontroli wersji niż Subversion. Wspiera rozproszony rozwój oprogramowania, lokalne zatwierdzenia (local commits) zaawansowane łączenie zmian i możliwość do odtwarzania drzew z innych systemów kontroli wersji. Więcej informacji jest dostępnych na jego stronie WWW.

Mercurial jest rozproszonym systemem kontroli wersji, który oferuje między innymi: "(XXX: complete cross-indexing of files and changesets,) efektywną z punktu widzenia przepustowości jak i obciążenia procesora synchronizację w oparciu o protokoły HTTP i SSH, dowolne łączenie gałęzi programistów, zintegrowany autonomiczny interfejs webowy, [przenośność do] Uniksa, MacOS X, i Windows" oraz więcej (powyższa lista została zacytowana za stroną internetową Mercurial).

GIT jest projektem, któremu bieg nadał Linus Torvalds, aby zarządzać kodem źródłowym jądra. Na początku GIT był zorientowany głównie na wspomaganie rozwijania jądra systemu operacyjnego, ale rozwinął się i obecnie jest używany przez inne projekty. Na stronie domowej można przeczytać, że jest "...zaprojektowany, aby podołać bardzo dużym projektom z odpowiednią prędkością i efektywnością; jest używany głównie przez różnorodne projekty open-source, z których największym jest jądro systemu Linux. Git jest w kategori rozproszonych systemów zarządzania kodem, podobnym do np. GNU Archa czy Monotone (albo BitKeepera ze świata oprogramowania własnościowego). Każda kopia robocza Gita jest pełnym repozytorim, z pełnymi możliwościami śledzenia rewizji, niezależną od dostępu do siebi, czy też centralnego serwera."

Bazaar jest nadal w miarę wczesnej fazie rozwoju. Będzie implementacją protokołu GNU Arch, zostanie kompatybilny wraz z rozwojem protokołu i będzie kładziony nacisk na współpracę ze społecznością, która wytworzyła się dookoła GNU Archa w sprawie wszelkich zmian protokołu, które miałyby wpłynąć na jego przyjazność użytkownikowi.

Bazaar-NG — http://bazaar-ng.org/

Bazaar-NG (lub bzr) jest obecnie rozijany przez Canonical (http://canonical.com/). Oferuje wybór pomiędzy scentralizowanym jak i niescentralizowanym prowadzeniem jednego projektu. Na przykład, pracując w biurze, może używać wspólnej gałęzie; nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyś eksperymentował na kodzie, na własnej gałęzi, którą potem dołączysz do głównego drzewa.

"David's Advanced Revision Control System jest kolejnym zastępnikiem CVSa. Jest napisany w Haskellu i był użuwany na Linuksie, MacOS X, FreeBSD, OpenBSD jak i Microsoft Windows. Darcs zawiera skrypt cgi, który może być użyty do przeglądania zawartości repozytorium."

GNU Arch wspiera obydwa modele rozjowu oprogramowania - scentralizowany jak i rozproszony. Programiści zatwierdzają swoje zmiany do "archiwum", które może być lokalne, a zmiany mogą być wypychane i ściągane pomiędzy archiwami, w taki sposób, jak sobie zarządcy archiwów tego zażyczą. Takie podejście powoduje, że Arch ma o wiele lepsze wsparcie dla łączenia zmian niż cVS. Arch pozwala również na proste tworzenie odgałęzień archiwów, do których nie ma się prawa zatwierdzania. To tylko krótka prezentacja, warto odwiedzić stronę projektu, by dowiedzieć się więcej.

"monotone is a free distributed version control system. it provides a simple, single-file transactional version store, with fully disconnected operation and an efficient peer-to-peer synchronization protocol. it understands history-sensitive merging, lightweight branches, integrated code review and 3rd party testing. it uses cryptographic version naming and client-side RSA certificates. it has good internationalization support, has no external dependencies, runs on linux, solaris, OSX, and windows, and is licensed under the GNU GPL."

Codeville — http://codeville.org/

"Why yet another version control system? All other version control systems require that you keep careful track of the relationships between branches so as not have to repeatedly merge the same conflicts. Codeville is much more anarchic. It allows you to update from or commit to any repository at any time with no unnecessary re-merges."

"Codeville works by creating an identifier for each change which is done, and remembering the list of all changes which have been applied to each file and the last change which modified each line in each file. When there's a conflict, it checks to see if one of the two sides has already been applied to the other one, and if so makes the other side win automatically. When there's an actual not automatically mergeable version conflict, Codeville behaves in almost exactly the same way as CVS."

"Vesta is a portable SCM [Software Configuration Management] system targeted at supporting development of software systems of almost any size, from fairly small (under 10,000 source lines) to very large (10,000,000 source lines)."

"Vesta is a mature system. It is the result of over 10 years of research and development at the Compaq/Digital Systems Research Center, and it was in production use by Compaq's Alpha microprocessor group for over two and a half years. The Alpha group had over 150 active developers at two sites thousands of miles apart, on the east and west coasts of the United States. The group used Vesta to manage builds with as much as 130 MB of source data, each producing 1.5 GB of derived data. The builds done at the eastern site in an average day produced about 10-15 GB of derived data, all managed by Vesta. Although Vesta was designed with software development in mind, the Alpha group demonstrated the system's flexibility by using it for hardware development, checking their hardware description language files into Vesta's source code control facility and building simulators and other derived objects with Vesta's builder. The members of the former Alpha group, now a part of Intel, are continuing to use Vesta today in a new microprocessor project."

"Aegis is a transaction-based software configuration management system. It provides a framework within which a team of developers may work on many changes to a program independently, and Aegis coordinates integrating these changes back into the master source of the program, with as little disruption as possible."

CVSNT — http://cvsnt.org/

"CVSNT is an advanced multiplatform version control system. Compatible with the industry standard CVS protocol it now supports many more features. ... CVSNT is Open Source, Free software licensed under the GNU General Public License." Its feature list includes authentication via all standard CVS protocols, plus Windows specific SSPI and Active Directory; secure transport support, via sserver or encrypted SSPI; cross platform (runs in Windows or Unix environments); NT version is fully integrated with Win32 system; MergePoint processing means no more tagging to merge; under active development.

"Meta-CVS is a version control system built around CVS. Although it retains most of the features of CVS, including all of the networking support, it is more capable than CVS, and easier to use." The features listed on META-CVS's web site include: directory structure versioning, improved file type handling, simpler and more user-friendly branching and merging, support for symbolic links, property lists attached to versioned data, improved third-party data importing, and easy upgrading from stock CVS.

"OpenCM is designed as a secure, high-integrity replacement for CVS. A list of the key features can be found on the features page. While not as 'feature rich' as CVS, it supports some useful things that CVS lacks. Briefly, OpenCM provides first-class support for renames and configuration, cryptographic authentication and access control, and first-class branches."

"Stellation is an advanced, extensible software configuration management system, originally developed at IBM Research. While Stellation provides all of the standard functions available in any SCM system, it is distinguished by a number of advanced features, such as task-oriented change management, consistent project versioning and lightweight branching, intended to ease the development of software systems by large groups of loosely coordinated developers."

"PRCS, the Project Revision Control System, is the front end to a set of tools that (like CVS) provide a way to deal with sets of files and directories as an entity, preserving coherent versions of the entire set. ... Its purpose is similar to that of SCCS, RCS, and CVS, but (according to its authors, at least), it is much simpler than any of those systems."

ArX is a distributed version control system offering branching and merging features, cryptographic data integrity verification, and the ability to publish archives easily on any HTTP server.

SourceJammer — http://sourcejammer.org/

"SourceJammer is a source control and versioning system written in Java. It consists of a server-side component that maintains the files and version history, and handles check-in, check-out, etc. and other commands; and a client-side component that makes requests of the server and manages the files on the client-side file system."

"A 'modern' system that uses changesets over file revisions and distributed operation rather than centralized control. As long as you have an e-mail account you can use FastCST. For larger distribution you only need an FTP server and/or an HTTP server or use the built in 'serve' command to serve your stuff up directly. All changesets are universally unique and have tons of meta-data so you can reject anything you don't [want] before you try it. Merging is done by comparing a merged changeset against the current directory contents, rather than trying to merge it with another changeset."

Superversion — http://www.superversion.org/

"Superversion is a multi-user distributed version control system based on change sets. It aims to be an industrial-strength, open source alternative to commercial solutions that is equally easy to use (or even easier) and similarly powerful. In fact, intuitive and efficient usability has been one of the top priorities in Superversion's development from the very beginning."