Zastrzeżenie

Myśli i opinie wyrażone w niniejszej książce są moje własne. Niekoniecznie reprezentują stanowisko CollabNet czy projektu Subversion.