شرایط کنونی

زمانی که پروژه نرم‌افزارهای آزاد را اجرا می‌کنید، به صحبت کردن حول مسائل فلسفی سنگین روزانه احتیاج نداریم. برنامه‌نویسان به اینکه ه رکسی در پروژه موافق دیدگاه آن‌ها در همه موراد باشد اصراری ندارند ( کسانی که بر سرعت اصرار دارند درمی‌یابند که در هیچ پروژه‌ای قادر به کار نیستند). اما شما به آگاهی درمورد وجود "آزاد" در برابر "متن باز" نیاز دارید، و تا حدودی به گفتن چیزهایی که ممکن است برخلاف نظر یکسری از شرکت‌کنندگان باشد اجتناب می‌کند بهترین راه —در بعضی موارد تنها راه— مدیریت پروژه است.

نرم‌افزار آزاد یک فرهنگ انتخابی است. برای عملکرد موفق دراین زمینه، باید درک کنید که چرا افراد آن را در وهله اول انتخاب می‌کنند. در این روش،روش‌های سرکوب‌گرایانه کار نمی‌کند. اگر افراد از یک پروژه نارضایتمند باشند، به سراغ پروژه دیگری می‌روند. نرم‌افزار آزاد حتی در میان جوامع داوطلب برای سبکی از سرمایه‌گذاری قابل توجه است. اغلب افراد هرگز درگیر ملاقات چهره به چهره دیگر شرکت‌کنندگان نمی‌شوند، و به سادگی به زمانی که آن‌ها را احساس می‌کنند توجه می‌کنند. ارتباط افراد بایکدیگر به یکسری کانال‌های ارتباطی محدود می‌شود: کلمه‌های نوشته شده، برروی سیم‌های الکترونیکی منتقل می‌شوند. به همین دلیل، زمان زیادی برای انسجام و تشخیص فرم گروه طول می‌کشد. در نتیجه، کاملآ برای پروژه‌هایی که یک داوطلب بالقوه را در پنج دقیقه اول آشنایی از دست می‌دهند، آسان است. اگر پروژه در اولین برداشت خوب نباشد، تازه‌ واردان ممکن است مدت زمان زیادی برای شانس دوباره آشنایی صبر کنند.

ناپایداری، و یا به جای آن ناپایداری بالقوه ارتباطات شاید تنها وظیفه دلهره‌آور در مواجهه با یک پروژه جدید باشد. چه می‌شود اگر همه افراد را برای پیوستگی کافی با همدیگر برای تولید یک نتیجه سودمند متقاعد کنیم؟ جواب به این سوال به اندازه کافی برای تصرف کردن بقیه کتاب پیچیده‌است، اما اگر قرار باشد این مطلب در یک عبارت بیان شود، می‌توان گفت:

افراد باید ارتباط با پروژه را احساس کنند، و در آن نفوذ کنند، و به طور مستقیم و متناسب با پروژه همکاری کنند.

هیچ قشری از توسعه‌دهندگان، یا توسعه‌دهندگان بالقوه، نباید احساس تنزل و یا تبعیض به دلایل غیرفنی را داشته باشند[11]. به طور واضح، پروژه‌ها با حمایت شرکت‌های بزرگ و / یا توسعه‌دهندگان حقوق بگیر نیاز دارند که در این مسئله بسیار دقت بخرج دهند، همانطور که در فصل 5, Money با جزییات بیشتر بحث شده است. البته، این به معنی این نیست که اگر حمایت شرکت‌های بزرگ وجود ندارد چیزی برای اینکه درمورد آن نگران باشید وجود ندارد. پول به تنهایی یکی از هزاران عاملیست که می‌تواند موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین این سوال وجود دارد که چه زبانی، چه مجوزی، و چه فرآیند توسعه‌ای، و دقیقآ چه نوع زیرساخت‌های راه‌اندازی انتخاب شود، چگونه آغاز به کار پروژه را به طور موفقیت آمیز به اطلاع عموم برسانیم، و غیره. شروع پروژه موضوع فصل بعدی است.